FDV dokumentasjon


Les mer

Trykkbrudd i glass

Trykkbrudd i glass ved montering over 800 moh.
Vær klar over at isolerglassruter som plasseres høyere enn 800 moh MÅ trykkutlignes. Det er stor fare for at de sprekker, dersom dette ikke blir gjort. Det bygges flere hytter og fritidsboliger på høyfjellet, og vi ser at glassruter som sprekker har blitt et økende problem.
Vi har blitt gjort oppmerksomme på fra glassleverandøren, at isolerruter som blir satt inn i hytter/fritidsboliger på høyfjellet, har en tendens til å sprekke eller får et overtrykksbrudd. Det er høydeforskjellen fra produksjonssted til monteringssted som er årsaken. Lufttrykket synker med økende høyde, med 1mbar på 8 m. En rute som er helt plan ved havet, blir som en ballong i høyden. Jo større høyde ruten monteres i, jo mer ballong.

2 ulike tiltak kan gjøres for å unngå denne problematikken:

 • Bruke tykkere glass
 • Trykkutjevne glasset

Du som kunde må derfor opplyse ved bestilling, at vinduet skal monteres over 800 moh.

Sikkerhetsglass

De fleste typer sikkerhetsglass består av herdet og/eller laminert glass i ulike kombinasjoner og tykkelser. Ved knusing vil et herdet glass oppføre seg som sideruta på en bil, mens et laminert glass oppfører seg som frontruten. Sikkerhetsglass lages til en rekke bruksområder – fra beskyttelse mot personskader ved sammenstøt med vinduet, til beskyttelse mot hærverk, innbrudd, skudd og eksplosjoner.

Sol og varmeregulerende

Sol- og varmeregulerende glass demper varmen og sollyset. Det er mulig å levere H-vinduet med glass som stopper 75 % av solvarmen. Solglasset gir alltid full utsikt, og krever ikke annet vedlikehold enn glasset selv. Våre solglass har behagelige fargetoner, mange av dem omtrent som et vanlig glass. Vi anbefaler å bruke solglass med UV-filter. Da fjerner vi minst 98% av UV-strålene – tenk hva det betyr for inventarert ditt.

Støydempende

Det er ingen grunn til at forholdene innendørs skal bli ødelagt som følge av støyplager. Støy fra veitrafikk, fly og industri kan reduseres betraktelig ved valg av ulike typer lyddempende glass. Våre standard H-glass er godt lydisolert, men stilles det spesielle krav leverer vi egne lydvinduer.

Kondens

Innvendig kondens
Vindusrutene er vanligvis det kjøligste punktet i et rom og ofte kan betingelsene være slik at det dannes kondens på disse. Årsaken til dette problemet er som regel å finne i boligens inneklima.
Duggdannelse kan avhjelpes ved lav romfuktighet, god ventilasjon og gjennon regelmessige utluftninger. Dette er viktig i rom hvor det er mange mennesker og/eller planter, samt der hvor det foregår koking og vasking.
I kalde perioder er det viktig med oppstigende varmluft på innsiden av glasset i form av en varmekilde under glasset. Uten varmekilde under vinduet, vil luften falle ned langs vindusflaten, og bidra til nedkjøling av glasset og luften nær glasset. Dette skaper ideelle forhold til kondens. Du kan også velge et vindu hvor det er benyttet en avstandslist av komposittmaterale istedenfor aluminium eller stål mellom glassene.

Kondens mellom glassene
Oppstår dette problemet skyldes dette utetthet i forseglingen rundt glassene og ruten må skiftes. Oppstår dette i garantitiden er det en reklamasjon.

Utvendig kondens
Risikoen for dugg er størst i høst- og vintermånedene og i peroden fra midnatt til morgen. Når solen varmer opp luften vil duggen forsvinne fordi temperaturen stiger. Utvendig kondens på vindusruter meget sjelden og kan være betinget av flere faktorer.

Med de høyisolerende, energisparende, isolerruter som innfrir de nye kravene. Kan vi i noen få tilfeller få det omvendte problemet; at glassrutene dugger på utsiden. Selv om dette for noen kan være irriterende, er fordelene så store at de bør brukes i størst mulig grad. Igjen er det miljøet vi må ta hensyn til. Fyrer vi mindre innebærer dette mindre utslipp, mindre forurensning, og reduserte fyringskostnader. Men kanskje like viktig er det at vi får et godt innemiljø. Trekk fra vinduet blir borte, og vi får det langt mer komfortabelt.

Har vinduet liten mulighet til å stråle fritt mot himmelen, vil risikoen for utvendig kondens bli redusert. Avskjerming kan f.eks være takutstikk, markiser overliggende balkonger, omkringliggende vegetasjon, bebyggelse osv. Er vinduene tilbaketrukket og ikke i ytterkant med veggen, vil det også fungere som en avskjering og redusere risikoen for kondens.

Brosjyre om kondens

Ornamentglass

Med våre H-dekorglass kan du både skjule og vise. H-Dekorglass gir i de fleste tilfelle en duset overflate. Du hentyder mer enn viser hva som er på den andre siden.

H-Dekorglass er anvendelig i mange sammenhenger i privatlivet. I de fleste tilfeller brukes dekorglass i baderom og dører, mens det i kontorbygg o.l også brukes i andre sammenhenger som diffuse, ikke bastante skiller.

Cotswold er et dekorglass mange kjenner til, men det finnes også mange andre muligheter.

Selvrensende glass

Selvrensende glass holder seg rent lenger enn vanlig glass, og vil revolusjonere vår måte å vaske vinduer på! Det innovative glasset lar faktisk naturen selv vaske vinduene ved å bruke UV-stråler og regn til å fjerne skitt og smuss fra glassets ytterside. Glasset er spesielt anvendelig i områder hvor det er mye luftforurensing, som i byer, industriområder, ved flyplasser og lignende. Vaskeeffekten er fra full vaskeeffekt til 75% besparelse. Effektiviteten avhenger av tildekningen- desto mer åpent foran vinduet, desto mer vaskfritt blir glasset.

Første rengjøring:
Hvis det er brukt polymeriserende fugemasser, må du vente til polymeriseringsprosessen er ferdig før bioclean-belegget rengjøres. Trekk etiketten forsiktig av, spyl av den belagte siden, og avslutt med vanlig rengjøring (se nedenfor).

Selvrensende funksjon:
I løpet av dagene etter installasjonen og den første rengjøringen vil biocleans spesielle belegg gradvis bli aktivert av solstrålene. Vannet renner av glassflaten uten å danne dråper. Denne første UV-genereringen kan variere avhengig av årstiden og glassets plassering. Du kan bruke en ren, silikonfri vindusnal.

Vedlikehold:
Bioclean har spesielle egenskaper som gjør at glasset holder seg rent lenger enn vanlig glass. Jo mer glasset utsettes for både sol og regn, jo lenger holder det seg rent. Det er imidlertid en rekke andre faktorer som påvirker hvor lang tid det tar før flekken fjernes naturlig, for eksempel forurensing, værforhold (f.eks lange perioder uten regn) osv. Bioclean er ikke vedlikeholdsfritt. Når vinduet må rengjøres, er det viktig at du følger disse instruksjonene:

Rengjøringsutstyr:
Du må passe på at alt utstyret er helt rent slik at du ikke overfører skitt eller støv til glasset som kan stripe eller skrape opp belegget.

 • En myk, ren og lofri klut eller et pusseskinn
 • eller en ren, myk svamp (ikke skuresvamp)
 • en ren vindusnal uten metall

Rengjøringsprodukter:

 • Rent vann er som regel tilstrekkelig. Du kan også bruke et vanlig mildt vaskemiddel for glass.
 • «Bløtt» vann er best til rengjøring av glass. Hvis du bor i et område med hardt vann, kan du bruke litt oppvaskmiddel i vannet for å gjøre det bløtere.

Viktig:

 • Bruk ikke glassrengjøringsmidler som inneholder silikon eller slipeartikler.
 • Bruk kun rengjøringsmidler som er beregnet på glass.
 • Bruk ikke kjemiske produkter som kaustisk soda, blekemidler, vaskepulver, whitesprit eller lignende.
 • Unngå at glasset kommer i kontakt med skarpe gjenstander som kan skrape eller stripe opp belegget, f.eks smykker, beltespenner, målebånd, barberblad, kniver, skuresvamper, stålull, sandpapir osv.
 • Prøv ikke å fjerne flekker på bioclean uten å skylle av med vann først.

Vedlikehold vindu og dører

U-verdi angir varmetap