Oppføringer av anita

Termisk sprekk

Glassets evne til å tåle temperaturforskjeller er begrenset. Når temperaturforskjellen mellom glassets randsone og midtsone overskrider en viss grense er det fare for termisk brudd. Sprekken bukter seg da sirlig fra glassets kant mot midten av ruten. Folie klebet på ruter er en av de store synderne når det gjelder termisk brudd. Men også energiruter i […]

Reklamasjon

Har de leverte produktene mangler, ber vi om at du kontakter forhandleren produktene ble kjøpt hos. Retningslinjer for innmelding av reklamasjon: Vårt ordrenummer Kontaktperson, adresse og telefonnummer Beskrivelse av reklamasjonen og legg gjerne ved bilde Synlig skade eller mangler på produktet skal meldes inn før produktet tas i bruk, og senest 14 dager etter mottak […]

Salgs- og leveringsbetingelser

Disse salgs- og leveringsbetingelsene gjelder ikke forbrukerkjøp Generelt Leveranser fra medlemsbedrifter i NTL skjer i henhold til Norsk Standard NS 8409 og lov om kjøp (lov av 13. mai 1988 nr 27), med de særskilte unntak som følger nedenfor. Øvrige særskilt avtalte betingelser i avtale mellom selger og kjøper, eller som fremgår av tilbud/ordrebekreftelse, går […]

Trykkbrudd i glass

Trykkbrudd i glass ved montering over 800 moh. Vær klar over at isolerglassruter som plasseres høyere enn 800 moh MÅ trykkutlignes. Det er stor fare for at de sprekker, dersom dette ikke blir gjort. Det bygges flere hytter og fritidsboliger på høyfjellet, og vi ser at glassruter som sprekker har blitt et økende problem. Vi […]

Sikkerhetsglass

De fleste typer sikkerhetsglass består av herdet og/eller laminert glass i ulike kombinasjoner og tykkelser. Ved knusing vil et herdet glass oppføre seg som sideruta på en bil, mens et laminert glass oppfører seg som frontruten. Sikkerhetsglass lages til en rekke bruksområder – fra beskyttelse mot personskader ved sammenstøt med vinduet, til beskyttelse mot hærverk, […]

Sol og varmeregulerende

Sol- og varmeregulerende glass demper varmen og sollyset. Det er mulig å levere H-vinduet med glass som stopper 75 % av solvarmen. Solglasset gir alltid full utsikt, og krever ikke annet vedlikehold enn glasset selv. Våre solglass har behagelige fargetoner, mange av dem omtrent som et vanlig glass. Vi anbefaler å bruke solglass med UV-filter. […]

Støydempende

Det er ingen grunn til at forholdene innendørs skal bli ødelagt som følge av støyplager. Støy fra veitrafikk, fly og industri kan reduseres betraktelig ved valg av ulike typer lyddempende glass. Våre standard H-glass er godt lydisolert, men stilles det spesielle krav leverer vi egne lydvinduer.