Termisk sprekk

Glassets evne til å tåle temperaturforskjeller er begrenset. Når temperaturforskjellen mellom glassets randsone og midtsone overskrider en viss grense er det fare for termisk brudd. Sprekken bukter seg da sirlig fra glassets kant mot midten av ruten.

Folie klebet på ruter er en av de store synderne når det gjelder termisk brudd. Men også energiruter i vinduskonstruksjoner med aluminium på yttersiden rammes erfaringsmessig hyppigere. Visse glasstyper, inklusive energiglass, absorberer mer varme enn vanlig glass. I tillegg blir varmen i større grad ledet bort fra randsonen hvis ramme- og karmkonstruksjonen isolerer dårlig. Dermed kan det lettere bli for stor temperaturforskjell mellom rand- og midtsone.

I Norge er glasset mest utsatt på sørvendt fasade, pga. nedkjøling om natten og rask varmepåvirkning om morgenen. Ved slagskygger og med folie er syd og vest mest utsatt. Hvis ramme og karm har god varmeledingsevne og hvis isoleringen mellom karm og vegg samtidig er dårlig, ledes varmen bort fra glassets randsone.

Slagskygger som strekker seg mer enn 10 cm inn over glasset fører til temperaturforskjeller mellom glassets rand- og innersone.

Persienner eller tette gardiner plassert på innsiden av termoruten, eller innebygd mellom termorutens glass, kaster en del av solstrålingen tilbake slik at glasset blir oppvarmet. Områdene med folie og klistermerker har høyere temperatur enn resten av glasset, fordi de foliebelagte områdene absorberer mer solvarme. Klistermerker og folier kan derfor bidra til generelt høyere glasstemperatur eller uensartet oppvarming av glasset.

Varmen ledes ikke bort ved stillestående luft. Stillestående luft opptrer f.eks. ved uhensiktsmessig anvendelse av solskjermende utstyr.

Når lyskaster står for nært glass, er spesielt tykt glass utsatt. Det gjelder også laminert glass. Vær obs. for glass i gulv / trapp og bordplater hvor spotlights kan tenkes brukt.

Varmeovner som brukes til å fjerne kaldras fra høye glassvegger og glasstak må plasseres med fornuft. Varmeovner som avgir strålevarme må normalt ha minst 30 cm avstand fra glasset. (For herdet glass 15 cm). Varme elementer som ikke avgir stråling mot glasset kan normalt plasseres i 15 cm avstand. For alle varme elementer som skal fjerne kaldras, skal det ikke være få ovner med lange mellomrom og høy effekt, men kontinuerlig varme.

Hvis risikofaktorene ikke kan unngås, kan det brukes varmeforsterket eller herdet glass. Plasseres ruten på et sted med risiko for termisk brudd kan polering av glasskantene være en fordel.

Det er ofte vanskelig å gi en nøyaktig årsak til glassbrudd. Men når det gjelder termisk brudd, er det lett å stille den rette diagnose. Bruddlinjene er få, buktende og rene. De går alltid ut fra glasskanten i en rett vinkel med glasskant og glassoverflate.

Forbrukerkjøpsloven vil ikke kunne gi grunnlag for reklamasjoner etter termisk brudd. Det er en lang rekke årsaker til at risikoen for termisk brudd øker, og det er som regel en overraskelse for forbrukeren når han får at vite at de pappesker eller oppslagstavler han uvitende har stilt opp foran rutene er årsaken til at glasset sprakk.

Prosjekter blir noen ganger utviklet uten tilstrekkelig hensyn til faren for termisk brudd. Konstruksjoner skal utformes, slik at man unngår slagskygger på deler av glasset. Utvendig solavskjerming som markiser har mange fordeler, men de skal monteres med omtanke.

Gode råd ved anvendelse av solskjerming:

 • Persienner, rullegardiner og tette gardiner bør være lyse.
 • Lukk aldri persiennene helt tett, så de virker som en skjerm.
 • Det skal være minst 5 cm mellom ruten og persienne/(rulle)gardin.
 • Sørg for at ruten ikke blir oppvarmet uregelmessig ved at det blir slagskygger over en del av ruten.

Kilde: Arne Eidal www.glassportal.no

FDV dokumentasjon


Les mer

Trykkbrudd i glass

Trykkbrudd i glass ved montering over 800 moh.
Vær klar over at isolerglassruter som plasseres høyere enn 800 moh MÅ trykkutlignes. Det er stor fare for at de sprekker, dersom dette ikke blir gjort. Det bygges flere hytter og fritidsboliger på høyfjellet, og vi ser at glassruter som sprekker har blitt et økende problem.
Vi har blitt gjort oppmerksomme på fra glassleverandøren, at isolerruter som blir satt inn i hytter/fritidsboliger på høyfjellet, har en tendens til å sprekke eller får et overtrykksbrudd. Det er høydeforskjellen fra produksjonssted til monteringssted som er årsaken. Lufttrykket synker med økende høyde, med 1mbar på 8 m. En rute som er helt plan ved havet, blir som en ballong i høyden. Jo større høyde ruten monteres i, jo mer ballong.

2 ulike tiltak kan gjøres for å unngå denne problematikken:

 • Bruke tykkere glass
 • Trykkutjevne glasset

Du som kunde må derfor opplyse ved bestilling, at vinduet skal monteres over 800 moh.

Sikkerhetsglass

De fleste typer sikkerhetsglass består av herdet og/eller laminert glass i ulike kombinasjoner og tykkelser. Ved knusing vil et herdet glass oppføre seg som sideruta på en bil, mens et laminert glass oppfører seg som frontruten. Sikkerhetsglass lages til en rekke bruksområder – fra beskyttelse mot personskader ved sammenstøt med vinduet, til beskyttelse mot hærverk, innbrudd, skudd og eksplosjoner.

Sol og varmeregulerende

Sol- og varmeregulerende glass demper varmen og sollyset. Det er mulig å levere H-vinduet med glass som stopper 75 % av solvarmen. Solglasset gir alltid full utsikt, og krever ikke annet vedlikehold enn glasset selv. Våre solglass har behagelige fargetoner, mange av dem omtrent som et vanlig glass. Vi anbefaler å bruke solglass med UV-filter. Da fjerner vi minst 98% av UV-strålene – tenk hva det betyr for inventarert ditt.

Støydempende

Det er ingen grunn til at forholdene innendørs skal bli ødelagt som følge av støyplager. Støy fra veitrafikk, fly og industri kan reduseres betraktelig ved valg av ulike typer lyddempende glass. Våre standard H-glass er godt lydisolert, men stilles det spesielle krav leverer vi egne lydvinduer.

Kondens

Innvendig kondens
Vindusrutene er vanligvis det kjøligste punktet i et rom og ofte kan betingelsene være slik at det dannes kondens på disse. Årsaken til dette problemet er som regel å finne i boligens inneklima.
Duggdannelse kan avhjelpes ved lav romfuktighet, god ventilasjon og gjennon regelmessige utluftninger. Dette er viktig i rom hvor det er mange mennesker og/eller planter, samt der hvor det foregår koking og vasking.
I kalde perioder er det viktig med oppstigende varmluft på innsiden av glasset i form av en varmekilde under glasset. Uten varmekilde under vinduet, vil luften falle ned langs vindusflaten, og bidra til nedkjøling av glasset og luften nær glasset. Dette skaper ideelle forhold til kondens. Du kan også velge et vindu hvor det er benyttet en avstandslist av komposittmaterale istedenfor aluminium eller stål mellom glassene.

Kondens mellom glassene
Oppstår dette problemet skyldes dette utetthet i forseglingen rundt glassene og ruten må skiftes. Oppstår dette i garantitiden er det en reklamasjon.

Utvendig kondens
Risikoen for dugg er størst i høst- og vintermånedene og i peroden fra midnatt til morgen. Når solen varmer opp luften vil duggen forsvinne fordi temperaturen stiger. Utvendig kondens på vindusruter meget sjelden og kan være betinget av flere faktorer.

Med de høyisolerende, energisparende, isolerruter som innfrir de nye kravene. Kan vi i noen få tilfeller få det omvendte problemet; at glassrutene dugger på utsiden. Selv om dette for noen kan være irriterende, er fordelene så store at de bør brukes i størst mulig grad. Igjen er det miljøet vi må ta hensyn til. Fyrer vi mindre innebærer dette mindre utslipp, mindre forurensning, og reduserte fyringskostnader. Men kanskje like viktig er det at vi får et godt innemiljø. Trekk fra vinduet blir borte, og vi får det langt mer komfortabelt.

Har vinduet liten mulighet til å stråle fritt mot himmelen, vil risikoen for utvendig kondens bli redusert. Avskjerming kan f.eks være takutstikk, markiser overliggende balkonger, omkringliggende vegetasjon, bebyggelse osv. Er vinduene tilbaketrukket og ikke i ytterkant med veggen, vil det også fungere som en avskjering og redusere risikoen for kondens.

Brosjyre om kondens

Ornamentglass

Med våre H-dekorglass kan du både skjule og vise. H-Dekorglass gir i de fleste tilfelle en duset overflate. Du hentyder mer enn viser hva som er på den andre siden.

H-Dekorglass er anvendelig i mange sammenhenger i privatlivet. I de fleste tilfeller brukes dekorglass i baderom og dører, mens det i kontorbygg o.l også brukes i andre sammenhenger som diffuse, ikke bastante skiller.

Cotswold er et dekorglass mange kjenner til, men det finnes også mange andre muligheter.

Selvrensende glass

Selvrensende glass holder seg rent lenger enn vanlig glass, og vil revolusjonere vår måte å vaske vinduer på! Det innovative glasset lar faktisk naturen selv vaske vinduene ved å bruke UV-stråler og regn til å fjerne skitt og smuss fra glassets ytterside. Glasset er spesielt anvendelig i områder hvor det er mye luftforurensing, som i byer, industriområder, ved flyplasser og lignende. Vaskeeffekten er fra full vaskeeffekt til 75% besparelse. Effektiviteten avhenger av tildekningen- desto mer åpent foran vinduet, desto mer vaskfritt blir glasset.

Første rengjøring:
Hvis det er brukt polymeriserende fugemasser, må du vente til polymeriseringsprosessen er ferdig før bioclean-belegget rengjøres. Trekk etiketten forsiktig av, spyl av den belagte siden, og avslutt med vanlig rengjøring (se nedenfor).

Selvrensende funksjon:
I løpet av dagene etter installasjonen og den første rengjøringen vil biocleans spesielle belegg gradvis bli aktivert av solstrålene. Vannet renner av glassflaten uten å danne dråper. Denne første UV-genereringen kan variere avhengig av årstiden og glassets plassering. Du kan bruke en ren, silikonfri vindusnal.

Vedlikehold:
Bioclean har spesielle egenskaper som gjør at glasset holder seg rent lenger enn vanlig glass. Jo mer glasset utsettes for både sol og regn, jo lenger holder det seg rent. Det er imidlertid en rekke andre faktorer som påvirker hvor lang tid det tar før flekken fjernes naturlig, for eksempel forurensing, værforhold (f.eks lange perioder uten regn) osv. Bioclean er ikke vedlikeholdsfritt. Når vinduet må rengjøres, er det viktig at du følger disse instruksjonene:

Rengjøringsutstyr:
Du må passe på at alt utstyret er helt rent slik at du ikke overfører skitt eller støv til glasset som kan stripe eller skrape opp belegget.

 • En myk, ren og lofri klut eller et pusseskinn
 • eller en ren, myk svamp (ikke skuresvamp)
 • en ren vindusnal uten metall

Rengjøringsprodukter:

 • Rent vann er som regel tilstrekkelig. Du kan også bruke et vanlig mildt vaskemiddel for glass.
 • «Bløtt» vann er best til rengjøring av glass. Hvis du bor i et område med hardt vann, kan du bruke litt oppvaskmiddel i vannet for å gjøre det bløtere.

Viktig:

 • Bruk ikke glassrengjøringsmidler som inneholder silikon eller slipeartikler.
 • Bruk kun rengjøringsmidler som er beregnet på glass.
 • Bruk ikke kjemiske produkter som kaustisk soda, blekemidler, vaskepulver, whitesprit eller lignende.
 • Unngå at glasset kommer i kontakt med skarpe gjenstander som kan skrape eller stripe opp belegget, f.eks smykker, beltespenner, målebånd, barberblad, kniver, skuresvamper, stålull, sandpapir osv.
 • Prøv ikke å fjerne flekker på bioclean uten å skylle av med vann først.