H-vinduet fastkarm

H-vinduet Bauge h-vinduetbauge.no
  • Dette vinduet kan ikke åpnes.
  • Leveres gjerne i kombinasjon med toppsving eller sidesving.
  • Her har du stor frihet med hensyn til utforming; skrå-, buede- og runde vinduer eller ferdige karnappløsninger.