Selvrensende glass

Selvrensende glass holder seg rent lenger enn vanlig glass, og vil revolusjonere vår måte å vaske vinduer på! Det innovative glasset lar faktisk naturen selv vaske vinduene ved å bruke UV-stråler og regn til å fjerne skitt og smuss fra glassets ytterside. Glasset er spesielt anvendelig i områder hvor det er mye luftforurensing, som i byer, industriområder, ved flyplasser og lignende. Vaskeeffekten er fra full vaskeeffekt til 75% besparelse. Effektiviteten avhenger av tildekningen- desto mer åpent foran vinduet, desto mer vaskfritt blir glasset.

Første rengjøring:
Hvis det er brukt polymeriserende fugemasser, må du vente til polymeriseringsprosessen er ferdig før bioclean-belegget rengjøres. Trekk etiketten forsiktig av, spyl av den belagte siden, og avslutt med vanlig rengjøring (se nedenfor).

Selvrensende funksjon:
I løpet av dagene etter installasjonen og den første rengjøringen vil biocleans spesielle belegg gradvis bli aktivert av solstrålene. Vannet renner av glassflaten uten å danne dråper. Denne første UV-genereringen kan variere avhengig av årstiden og glassets plassering. Du kan bruke en ren, silikonfri vindusnal.

Vedlikehold:
Bioclean har spesielle egenskaper som gjør at glasset holder seg rent lenger enn vanlig glass. Jo mer glasset utsettes for både sol og regn, jo lenger holder det seg rent. Det er imidlertid en rekke andre faktorer som påvirker hvor lang tid det tar før flekken fjernes naturlig, for eksempel forurensing, værforhold (f.eks lange perioder uten regn) osv. Bioclean er ikke vedlikeholdsfritt. Når vinduet må rengjøres, er det viktig at du følger disse instruksjonene:

Rengjøringsutstyr:
Du må passe på at alt utstyret er helt rent slik at du ikke overfører skitt eller støv til glasset som kan stripe eller skrape opp belegget.

  • En myk, ren og lofri klut eller et pusseskinn
  • eller en ren, myk svamp (ikke skuresvamp)
  • en ren vindusnal uten metall

Rengjøringsprodukter:

  • Rent vann er som regel tilstrekkelig. Du kan også bruke et vanlig mildt vaskemiddel for glass.
  • «Bløtt» vann er best til rengjøring av glass. Hvis du bor i et område med hardt vann, kan du bruke litt oppvaskmiddel i vannet for å gjøre det bløtere.

Viktig:

  • Bruk ikke glassrengjøringsmidler som inneholder silikon eller slipeartikler.
  • Bruk kun rengjøringsmidler som er beregnet på glass.
  • Bruk ikke kjemiske produkter som kaustisk soda, blekemidler, vaskepulver, whitesprit eller lignende.
  • Unngå at glasset kommer i kontakt med skarpe gjenstander som kan skrape eller stripe opp belegget, f.eks smykker, beltespenner, målebånd, barberblad, kniver, skuresvamper, stålull, sandpapir osv.
  • Prøv ikke å fjerne flekker på bioclean uten å skylle av med vann først.