Støydempende

Det er ingen grunn til at forholdene innendørs skal bli ødelagt som følge av støyplager. Støy fra veitrafikk, fly og industri kan reduseres betraktelig ved valg av ulike typer lyddempende glass. Våre standard H-glass er godt lydisolert, men stilles det spesielle krav leverer vi egne lydvinduer.