Trykkbrudd i glass

Trykkbrudd i glass ved montering over 800 moh.
Vær klar over at isolerglassruter som plasseres høyere enn 800 moh MÅ trykkutlignes. Det er stor fare for at de sprekker, dersom dette ikke blir gjort. Det bygges flere hytter og fritidsboliger på høyfjellet, og vi ser at glassruter som sprekker har blitt et økende problem.
Vi har blitt gjort oppmerksomme på fra glassleverandøren, at isolerruter som blir satt inn i hytter/fritidsboliger på høyfjellet, har en tendens til å sprekke eller får et overtrykksbrudd. Det er høydeforskjellen fra produksjonssted til monteringssted som er årsaken. Lufttrykket synker med økende høyde, med 1mbar på 8 m. En rute som er helt plan ved havet, blir som en ballong i høyden. Jo større høyde ruten monteres i, jo mer ballong.

2 ulike tiltak kan gjøres for å unngå denne problematikken:

  • Bruke tykkere glass
  • Trykkutjevne glasset

Du som kunde må derfor opplyse ved bestilling, at vinduet skal monteres over 800 moh.