Vedlikehold vindu og dører

H-vinduet Bauge h-vinduetbauge.no

Alminnelig vedlikehold kan gjerne tas med samme intervaller som huset forøvrig. Et produkt som er levert ferdig behandlet med beis/maling vil normalt klare seg 3-5 år på en utsatt værhard vegg.

Ubehandlete vinduer og dører er alltid vakuum- eller dyppimpregnert. Denne behandlingen beskytter produktene i en kort byggeperiode. Du bør derfor beise eller male snarest mulig, og senest 4 måneder etter montering i vegg. Utvendig bør beiset treverk stålbørstes slik at løst treverk og rester av beis fjernes før ny beis/maling påføres. Kreves innvendig vedlikehold følges anvisning på maling-,lakk- eller beisemballasjen.

Valg av beis/maling
Treverket må få «puste». Derfor bør det benyttes en diffusjonsåpen beis/dekkbeis/maling som tillater fuktighet å slippe ut. Vær oppmerksom på at en transparent beis brytes fortere ned av sollyset og vil kreve mer vedlikehold. Vi anbefaler lyse farger fordi dette gir et lavere varmeopptak, som innebærer mindre bevegelser og lavere temperatur i treverket. NB! Ikke bruk lakk utvendig.

Før du beiser/maler
Pass på at treverket er tørt før behandling. Er produktet ubehandlet bør du grunne først. Vi anbefaler også at du bruker middel mot sopp og råte før grunning. Pass på at skjøter og endeved på karmer og lister dekkes godt med grunning. På disse stedene trekker det fukt. Bruker du maling må det påføres minimum to, helst 3 strøk og ikke for tykke lag. Vi anbefaler også at du legger ekstra mye beis/maling på nedre del og på underkarmen til vinduet.

Viktig! Unngå at barnesikringen blir tilsølt med maling, da dette vil kunne sette den ut av funksjon. Pass også på at det ikke kommer beis/maling i glideskinnene. Ta av tetningslisten slik at denne ikke tilsøles med maling eller beis, da det vil kunne gjøre den porøs.

Produkter kledd med aluminium
Disse produktene gjør at utvendig vedlikehold er tilnærmet unødvendig. Støv og skitt fjerner du med vanlige vaskemidler.

For vedlikehold av skinner, hengsler etc. les om dette i vår produktbrosjyre.