Ornamentglass

Med våre H-dekorglass kan du både skjule og vise. H-Dekorglass gir i de fleste tilfelle en duset overflate. Du hentyder mer enn viser hva som er på den andre siden.

H-Dekorglass er anvendelig i mange sammenhenger i privatlivet. I de fleste tilfeller brukes dekorglass i baderom og dører, mens det i kontorbygg o.l også brukes i andre sammenhenger som diffuse, ikke bastante skiller.

Cotswold er et dekorglass mange kjenner til, men det finnes også mange andre muligheter.